Schade

Je doet je uiterste best om schade te voorkomen. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren en je bent daarvoor verzekerd, dan wil je snel en vakkundig geholpen worden.

Als je een schade hebt, vragen wij je deze direct aan ons te melden. Wij kunnen je dan behulpzaam zijn bij de afhandeling hiervan.

Wij helpen je graag met het invullen van de benodigde formulieren en onderhouden daarna de contacten met de diverse betrokken partijen, zoals experts, verzekeraars en reparateurs.

Schadeformulieren kun je te allen tijde bij ons opvragen. Je bent dan gelijk in de gelegenheid om je vragen en dergelijke te stellen.